Menu

Golvteamet i Varberg AB


Organisationsnummer: 556275-8580
Adress:  Vareborg 4, 432 91 Varberg
Län:  Halland
Telefon:  0340-846 82
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1937 (466)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-01-26
Auktoriserad plast: 1995-05-01

Auktorisering

  • Plast

Golvteamet i Varberg AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning

Golvteamet i Varberg AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak