Menu

Golvteamet i Halmstad AB


Organisationsnummer: 556598-1676
Adress:  Korsvägen 32, 302 56 Halmstad
Län:  Halland
Telefon:  070-602 42 14
Webbplats:  www.golvteamet.com
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 150 (108)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-01-18
Auktoriserad plast: 2000-10-27
Auktoriserad keramik: 2000-10-27

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golvteamet i Halmstad AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Golvteamet i Halmstad AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak