Menu

Golvservice i Köping AB


Organisationsnummer: 556496-5555
Adress:  Box 233
Besöksadress:  Nya Hamnvägen 11, 731 36 Köping
Postadress:  731 25  Köping
Län:  Västmanland (U)
Telefon:  0221-824 90
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 807 (118)
Senaste våtrumsanmälan: 2018-11-05
Auktoriserad plast: 2000-11-08

Auktorisering

  • Plast

Golvservice i Köping AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning

Golvservice i Köping AB är anslutet till:

Nu 480 338 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.