Menu

Golvservice i Köping AB


Organisationsnummer: 556496-5555
Adress:  Box 233, 731 25 Köping
Besöksadress:  Nya Hamnvägen 11, 731 36 Köping
Län:  Västmanland
Telefon:  022-18 24 90
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 854 (152)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-30
Auktoriserad plast: 2000-11-08

Auktorisering

  • Plast

Golvservice i Köping AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Mattläggning

Golvservice i Köping AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak