Menu

Golvprojekt Keramik i Stockholm AB


Organisationsnummer: 556223-7007
Adress:  Stallarholmsvägen 43, 124 59 Bandhagen
Besöksadress:  Stallarholmsvägen 43
Län:  Stockholm
Telefon:  08-647 20 20
Webbplats:  www.golvprojekt.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 792 (23)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-05-20
Auktoriserad plast: 1991-11-01

Auktorisering

  • Plast

Golvprojekt Keramik i Stockholm AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Golvprojekt Keramik i Stockholm AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak