Menu

Golvmäster i Anderstorp AB


Organisationsnummer: 556210-4264
Adress:  Stegvägen 20, 332 92 Gislaved
Besöksadress:  Stegvägen 20, 332 92 Gislaved
Län:  Jönköping
Telefon:  037-18 03 60
Webbplats:  www.golvmaster.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1653 (1494)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-02-02
Auktoriserad plast: 1992-11-01

Auktorisering

  • Plast

Golvmäster i Anderstorp AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Butik

Golvmäster i Anderstorp AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak