Menu

Golvinstallationer i Eskilstuna AB


Organisationsnummer: 556711-6826
Adress:  Gustafsvägen 2
Postadress:  633 46  Eskilstuna
Län:  Södermanland (D)
Telefon:  016-51 85 18
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 331 (160)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-11-06
Auktoriserad plast: 2010-01-10
Auktoriserad keramik: 2010-03-24

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golvinstallationer i Eskilstuna AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Golvinstallationer i Eskilstuna AB är anslutet till:

Nu 528 690 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.