Menu

Golv & Vägg i Mora AB


Organisationsnummer: 556705-3292
Adress:  Landsvägen 11, 792 95 Mora
Län:  Dalarna
Telefon:  0250-131 55
E-post: 
Webbplats:  www.golvvagg.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1377 (789)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-24
Auktoriserad plast: 1991-03-01
Auktoriserad keramik: 1997-04-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golv & Vägg i Mora AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

Golv & Vägg i Mora AB är anslutet till:

Nu 702 785 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak