Menu

Golv & Tak, AB


Organisationsnummer: 556312-8403
Adress:  Stenbygatan 6, 721 36 Västerås
Besöksadress:  Mesangatan 6
Län:  Västmanland
Telefon:  021-80 24 90
E-post: 
Webbplats:  www.golvotak.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 4409 (1107)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-25
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 1995-11-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golv & Tak, AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Golv & Tak, AB är anslutet till:

Nu 702 824 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak