Menu

Golv & Miljö i Ekängen AB


Organisationsnummer: 556754-6246
Adress:  Instrumentvägen 11, 553 02 JÖNKÖPING
Län:  Jönköping
Telefon:  070-200 90 91
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 199 (131)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-23
Auktoriserad plast: 2008-10-31
Auktoriserad keramik: 2008-10-31

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golv & Miljö i Ekängen AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Golv & Miljö i Ekängen AB är anslutet till:

Nu 702 825 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak