Menu

Golv & Kakel i Mellansverige AB


Organisationsnummer: 556758-2696
Adress:  Stadsskogsvägen 5, 711 34 Lindesberg
Län:  Örebro
Telefon:  0581-64 64 85
Webbplats:  www.golvokakel.nu
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1292 (1184)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-29
Auktoriserad plast: 2012-01-01
Auktoriserad keramik: 2012-01-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golv & Kakel i Mellansverige AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Golv & Kakel i Mellansverige AB är anslutet till:

Nu 702 825 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak