Menu

Golv & Kakel i Askersund


Organisationsnummer: 559363-8132
Adress:  Södra Strandgatan 5a, 702 10 Örebro
Län:  Örebro
Telefon:  070-518 40 92
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 55 (28)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-18
Auktoriserad keramik: 2022-03-16

Auktorisering

  • Keramik

Golv & Kakel i Askersund är anslutet till:

Nu 702 783 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak