Menu

Golv & Kakel AB


Organisationsnummer: 556455-0589
Adress:  Norrköpingsvägen 36
Postadress:  612 44  Finspång
Län:  Östergötland (E)
Telefon:  0122-144 40
Webbplats:  www.golvochkakel.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 499 (92)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-08-28
Auktoriserad plast: 1997-10-01
Auktoriserad keramik: 1997-10-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golv & Kakel AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Golv & Kakel AB är anslutet till:

Nu 518 065 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.