Menu

Golv & Kakel AB


Organisationsnummer: 556455-0589
Adress:  Norrköpingsvägen 36, 612 44 Finspång
Län:  Östergötland
Telefon:  012-21 44 40
Webbplats:  www.golvochkakel.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 695 (198)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-03
Auktoriserad plast: 1997-10-01
Auktoriserad keramik: 1997-10-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golv & Kakel AB har verksamhet inom:

Golv & Kakel AB är anslutet till:

Nu 702 785 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak