Menu

Golv & Färginteriör i Floby AB


Organisationsnummer: 556798-4678
Adress:  Köpmansgatan 1, 521 51 Floby
Län:  Västra Götaland
Telefon:  0515-419 00
Webbplats:  www.golvofarg.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 370 (264)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-21
Auktoriserad plast: 2010-04-14
Auktoriserad keramik: 2012-10-18

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golv & Färginteriör i Floby AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Mattläggning

Golv & Färginteriör i Floby AB är anslutet till:

Nu 702 785 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak