Menu

Golv & Färghuset i Hjo AB


Organisationsnummer: 556886-3392
Adress:  Industrigatan 40, 544 36 Hjo
Län:  Västra Götaland
Telefon:  070-556 19 06
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 52 (42)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-04
Auktoriserad plast: 2021-05-20
Auktoriserad keramik: 2021-06-22

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golv & Färghuset i Hjo AB är anslutet till:

Nu 703 116 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak