Menu

Gnesta Golv


Organisationsnummer: 650315-xxxx
Adress:  Nygatan 8B, 646 35 Gnesta
Län:  Södermanland
Telefon:  070-467 67 61
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 334 (60)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-05-10
Auktoriserad plast: 2002-04-04

Auktorisering

  • Plast

Gnesta Golv har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Mattläggning

Gnesta Golv är anslutet till:

Nu 703 106 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak