Menu

GJ Kakel AB


Organisationsnummer: 559361-3812
Adress:  Sandhemsvägen 114, 461 42 Trollhättan
Län:  Västra Götaland
Telefon:  076-304 05 05
E-post: 
Webbplats:  gj-kakel.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 27 (13)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-30
Auktoriserad keramik: 2022-05-31

Auktorisering

  • Keramik

GJ Kakel AB är anslutet till:

Nu 703 132 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak