Menu

G4 Grupp Matta & Parkett AB


Organisationsnummer: 559218-3767
Adress:  Mjölnarstigen 10, 163 41 Spånga
Besöksadress:  Mjölnarstigen 10, 163 41 Spånga
Län:  Stockholm
Telefon:  070-400 02 80
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 317 (81)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-11
Auktoriserad plast: 2019-10-17

Auktorisering

  • Plast

G4 Grupp Matta & Parkett AB är anslutet till:

Nu 702 803 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak