Menu

Göteborgs Kvalitetsgolv AB


Organisationsnummer: 559004-7915
Adress:  Enskärsgatan 11, 421 60 Västra Frölunda
Län:  Västra Götaland
Telefon:  031-388 70 20
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 61 (13)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-10-26
Auktoriserad plast: 2020-01-22

Auktorisering

  • Plast

Göteborgs Kvalitetsgolv AB är anslutet till:

Nu 702 783 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak