Menu

Göteborgs Golvläggarecentral, AB


Organisationsnummer: 556090-2784
Adress:  Stenkolsgatan 9, 417 07 Göteborg
Besöksadress:  Stenkolsgatan 9, 417 07 Göteborg
Län:  Västra Götaland
Telefon:  070-662 72 13
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 442 (79)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-05-10
Auktoriserad plast: 1988-01-01

Auktorisering

  • Plast

Göteborgs Golvläggarecentral, AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning

Göteborgs Golvläggarecentral, AB är anslutet till:

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak