Menu

Göteborgs Golvbolag AB


Organisationsnummer: 556240-1538
Adress:  Södra Långebergsgatan 26 A, 421 32 Västra Frölunda
Län:  Västra Götaland
Telefon:  031-27 88 90
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 231 (98)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-01
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 2004-04-21

Auktorisering

  • Plast

Göteborgs Golvbolag AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Göteborgs Golvbolag AB är anslutet till:

Nu 703 101 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak