Menu

Göteborgs Golv & Kakel AB


Organisationsnummer: 556681-2656
Adress:  Industrivägen 55, 433 61 Sävedalen
Län:  Västra Götaland
Telefon:  031-26 27 66
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 105 (81)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-28
Auktoriserad plast: 2015-10-28
Auktoriserad keramik: 2018-04-24

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Göteborgs Golv & Kakel AB är anslutet till:

Nu 703 101 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak