Menu

Göinge Golv AB


Organisationsnummer: 556490-8092
Adress:  Box 103, 289 21 Knislinge
Besöksadress:  Tegelvägen 6, 289 32 Knislinge
Län:  Skåne
Telefon:  044-611 88
Webbplats:  www.goingegolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 2388 (979)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-28
Auktoriserad plast: 1991-04-01
Auktoriserad keramik: 2006-11-15

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Göinge Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Göinge Golv AB är anslutet till:

Nu 703 112 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak