Menu

Göfast Gruppen AB


Organisationsnummer: 556585-7041
Adress:  Ringögatan 15, 417 07 Göteborg
Län:  Västra Götaland
Telefon:  031-65 25 00
Webbplats:  www.gofastgruppen.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 108 (71)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-09-29
Auktoriserad plast: 1993-10-01
Auktoriserad keramik: 1995-09-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Göfast Gruppen AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Göfast Gruppen AB är anslutet till:

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak