Menu

Gällivare Måleri AB


Organisationsnummer: 556378-5368
Adress:  Upplagsvägen 14, 982 38 Gällivare
Län:  Norrbotten
Telefon:  0970-156 00
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 228 (169)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-05-18
Auktoriserad plast: 2005-11-09

Auktorisering

  • Plast

Gällivare Måleri AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning

Gällivare Måleri AB är anslutet till:

Nu 703 132 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak