Menu

Fribergs Golv & Vägg i Gävle AB


Organisationsnummer: 556922-2192
Adress:  S. Kungsvägen 110, 805 92 Gävle
Län:  Gävleborg
Telefon:  073-841 18 11
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 55 (45)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-12-02
Auktoriserad plast: 2013-12-10

Auktorisering

  • Plast

Fribergs Golv & Vägg i Gävle AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak