Menu

Freddes Golv & Slip AB


Organisationsnummer: 556984-0696
Adress:  Termovägen 94, 176 77 Järfälla
Län:  Stockholm
Telefon:  070-777 68 48
Webbplats:  www.freddesgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 166 (71)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-12-22
Auktoriserad plast: 2012-02-08

Auktorisering

  • Plast

Freddes Golv & Slip AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak