Menu

Franssons Golv AB


Organisationsnummer: 556785-2248
Adress:  Söderled 10, 681 43 Kristinehamn
Besöksadress:  Hantverksgatan 8, 681 42 Kristinehamn
Län:  Värmland
Telefon:  0550-157 00
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1017 (156)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-02-01
Auktoriserad plast: 2009-11-04
Auktoriserad keramik: 2009-11-23

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Franssons Golv AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Franssons Golv AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak