Menu

Frändefors Trä AB


Organisationsnummer: 556556-4274
Adress:  Snixåsvägen 1, 462 69 Frändefors
Län:  Västra Götaland
Telefon:  0521-402 58
Webbplats:  www.frandeforstra.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 101 (90)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-03-18
Auktoriserad plast: 2017-10-26

Auktorisering

  • Plast

Frändefors Trä AB är anslutet till:

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak