Menu

Frändefors Golv AB


Organisationsnummer: 556299-6438
Adress:  Byggmästargatan 20, 464 31 Mellerud
Län:  Västra Götaland
Telefon:  0530-120 20
Webbplats:  www.frandeforsgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 3561 (912)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-02-03
Auktoriserad plast: 2006-04-27
Auktoriserad keramik: 2006-10-11

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Frändefors Golv AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Frändefors Golv AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak