Menu

Flugeby Golv, Färg & Trä AB


Organisationsnummer: 556480-0059
Adress:  Tomasbacken 1, 574 37 Vetlanda
Län:  Jönköping
Telefon:  038-376 28 90
E-post: 
Webbplats:  www.flugeby.com
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 14757 (8162)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-02-01
Auktoriserad plast: 1991-10-01
Auktoriserad keramik: 2004-10-12

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Flugeby Golv, Färg & Trä AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Flugeby Golv, Färg & Trä AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak