Menu

Firma Bygge Golvproffsen Öst AB


Organisationsnummer: 556948-6052
Adress:  Gillbergagatan 4, 582 73 Linköping
Besöksadress:  Gillbergagatan 4, 582 73 Linköping
Län:  Östergötland
Telefon:  013-479 06 00
Webbplats:  www.firmabygge.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 5123 (342)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-11
Auktoriserad plast: 1988-01-01

Auktorisering

  • Plast

Firma Bygge Golvproffsen Öst AB har verksamhet inom:

  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Butik

Firma Bygge Golvproffsen Öst AB är anslutet till:

Nu 703 116 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak