Menu

Falu Mattservice AB


Organisationsnummer: 556119-6279
Adress:  Stjärnvägen 3, 791 43 Falun
Län:  Dalarna
Telefon:  023-211 24
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 121 (114)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-10
Auktoriserad plast: 2016-12-08

Auktorisering

  • Plast

Falu Mattservice AB är anslutet till:

Nu 703 128 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak