Menu

Falk & Son AB


Organisationsnummer: 556895-7194
Adress:  Polonäsvägen 2, 352 45 Växjö
Län:  Kronoberg
Telefon:  070-603 17 26
E-post: 
Webbplats:  www.falkoson.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 49 (40)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-10-29
Auktoriserad plast: 2020-01-14

Auktorisering

  • Plast

Falk & Son AB är anslutet till:

Nu 703 087 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak