Menu

FM Golv AB


Organisationsnummer: 556706-1832
Adress:  Maskinvägen 18, 981 38 Kiruna
Län:  Norrbotten
Telefon:  070-218 27 00
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 269 (55)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-05-03
Auktoriserad plast: 2016-03-16

Auktorisering

  • Plast

FM Golv AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak