Menu

FL BYGG & KAKEL AB


Organisationsnummer: 559339-3134
Adress:  Möllervärdsgatan 12, 754 50 Uppsala
Län:  Uppsala
Telefon:  072-715 80 80
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 8 (6)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-21
Auktoriserad keramik: 2022-02-01

Auktorisering

  • Keramik

FL BYGG & KAKEL AB är anslutet till:

Nu 702 803 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak