Menu

Färghuset Österport AB, Colorama


Organisationsnummer: 556713-0520
Adress:  Idrottsvägen 2, 374 30 Karlshamn
Län:  Blekinge
Telefon:  045-430 18 60
Webbplats:  www.colorama.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 3041 (1780)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-12-01
Auktoriserad plast: 2002-04-04
Auktoriserad keramik: 2002-04-25

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Färghuset Österport AB, Colorama har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Färghuset Österport AB, Colorama är anslutet till:

Nu 703 125 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak