Menu

Färgbröderna i Malung AB


Organisationsnummer: 556449-0984
Adress:  Västra Industrigatan 12, 782 33 Malung
Län:  Dalarna
Telefon:  0280-135 60
Webbplats:  www.fargbroderna.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 340 (52)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-10-21
Auktoriserad plast: 1988-10-01
Auktoriserad keramik: 1995-06-01

Auktorisering

  • Plast

Färgbröderna i Malung AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Färgbröderna i Malung AB är anslutet till:

Nu 702 797 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak