Menu

Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB/Colorama


Organisationsnummer: 556466-4760
Adress:  Växelgatan 2, 826 40 Söderhamn
Län:  Gävleborg
Telefon:  070-677 35 22
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 214 (184)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-29
Auktoriserad plast: 2016-05-12

Auktorisering

  • Plast

Färg- och Golvhuset i Söderhamn AB/Colorama är anslutet till:

Nu 702 824 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak