Menu

Färg & Kakelbutiken Sverige AB


Organisationsnummer: 556764-5907
Adress:  Snickargatan 19, 672 31 Årjäng
Län:  Värmland
Telefon:  0573-100 03
Webbplats:  www.kakelbutikenab.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 175 (123)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-09-21
Auktoriserad plast: 2007-10-30
Auktoriserad keramik: 2007-10-30

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Färg & Kakelbutiken Sverige AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Färg & Kakelbutiken Sverige AB är anslutet till:

Nu 703 101 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak