Menu

Färg & Kakel i Varberg AB


Organisationsnummer: 556722-1931
Adress:  Härdgatan 33, 432 32 Varberg
Län:  Halland
Telefon:  0730-39 99 85
Webbplats:  varberg.happyhomes.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 3905 (2071)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-30
Auktoriserad plast: 2007-05-28
Auktoriserad keramik: 2007-05-28

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Färg & Kakel i Varberg AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Färg & Kakel i Varberg AB är anslutet till:

Nu 702 783 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak