Menu

Ett Golv & Måleri i Sala AB


Organisationsnummer: 559345-9919
Adress:  Box 141, 733 22 Sala
Län:  Västmanland
Telefon:  070-862 00 07
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 60 (50)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-14
Auktoriserad plast: 2022-03-15

Auktorisering

  • Plast

Ett Golv & Måleri i Sala AB är anslutet till:

Nu 702 797 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak