Menu

Esb Kakel & Snickeri AB


Organisationsnummer: 559322-4644
Adress:  Klockaregatan 2, 452 30 Strömstad
Län:  Västra Götaland
Telefon:  076-844 76 66
Webbplats:  esbbyggnads-se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 11 (9)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-07-06
Auktoriserad keramik: 2022-03-08

Auktorisering

  • Keramik

Esb Kakel & Snickeri AB är anslutet till:

Nu 702 797 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak