Menu

Eriksson Golv & Kakel, Urban


Organisationsnummer: 640528-xxxx
Adress:  Holmträsk 300, 952 94 Kalix
Län:  Norrbotten
Telefon:  0923-67 60 54
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 553 (166)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-10-29
Auktoriserad plast: 2017-03-29

Auktorisering

  • Plast

Eriksson Golv & Kakel, Urban är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak