Menu

Ericssons Golv AB, Janne


Organisationsnummer: 556597-8391
Adress:  Box 1154, 621 22 Visby
Besöksadress:  Endre Bäcks 124, 621 41 Visby
Län:  Gotland
Telefon:  070-924 77 38
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 105 (17)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-01-31
Auktoriserad plast: 2016-10-27

Auktorisering

  • Plast

Ericssons Golv AB, Janne har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning

Ericssons Golv AB, Janne är anslutet till:

Nu 703 132 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak