Menu

Enitor Företagsvård AB


Organisationsnummer: 556618-1789
Adress:  Nytorpsvägen 4, 183 71 Täby
Län:  Stockholm
Telefon:  08-734 92 60
E-post: 
Webbplats:  enitorab.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 153 (6)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-02-12
Auktoriserad plast: 2017-03-29

Auktorisering

  • Plast

Enitor Företagsvård AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning

Enitor Företagsvård AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak