Menu

Engstrands Golvfirma AB, Albert


Organisationsnummer: 556132-6165
Adress:  Industrigatan 3
Besöksadress:  Industrigatan 3
Postadress:  821 41  Bollnäs
Län:  Gävleborg (X)
Telefon:  0278-452 20
Webbplats:  www.engstrandsgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1358 (938)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-08-08
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 1999-11-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Engstrands Golvfirma AB, Albert har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

Engstrands Golvfirma AB, Albert är anslutet till:

Nu 512 568 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.