Menu

Emil & Kim Golv och Kakel AB


Organisationsnummer: 556976-3450
Adress:  Vagnsgatan 1, 745 37 Enköping
Län:  Uppsala
Telefon:  070-584 97 26
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 663 (387)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-02-03
Auktoriserad plast: 2014-10-24
Auktoriserad keramik: 2014-10-24

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Emil & Kim Golv och Kakel AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak