Menu

Elitvaror Matthall AB


Organisationsnummer: 556870-6625
Adress:  Nygatan 28, 891 34 Örnsköldsvik
Län:  Västernorrland
Telefon:  0660-837 00
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 82 (76)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-01-11
Auktoriserad plast: 1988-11-01
Auktoriserad keramik: 2006-05-09

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Elitvaror Matthall AB har verksamhet inom:

  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Elitvaror Matthall AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak