Menu

Elias K Golv AB


Organisationsnummer: 559203-4663
Adress:  Mästerbovägen 52, 774 92 Avesta
Besöksadress:  Mästerbovägen 52, 774 92 Avesta
Län:  Dalarna
Telefon:  072-711 22 66
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 21 (20)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-10-31
Auktoriserad plast: 2021-10-29

Auktorisering

  • Plast

Elias K Golv AB är anslutet till:

Nu 702 803 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak